Lindy Hop (Swing)

El Lindy Hop és un estill de ball que va ser popularitzat a Nova York per ballarins afro-americans a la sala de ball coneguda com Savoy Ballroom.
El nom «Lindy Hop» va sorgir al 1927 al Savoy Ballroom durant un concurs de ball. El ball (que incorporava salts i acrobàcies) va adoptar aquest nom degut al famós vol de Charles Lindbergh, que va travessar l'Oceà Atlàntic. Lindy seria el diminutiu de Lindbergh i hop (salt, en anglès), faria referència al "salt" d'una costa a una altra de l'oceà.

El Lindy Hop es va estendre per tots els EUA, però no va ser fins que l'edició de la revista Life el 23 d'agost de 1943 ell declarés com a "ball nacional" que la va catapultar a l'èxit totalment. Amb el temps, el Lindy Hop va evolucionar en una varietat d'estils de swing com West Coast, jive, Boogie Woogie, Balboa, Wendy, etc.

Apuntar-se a un curs de Lindy Hop (Swing)

Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
22:00
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Castellano Inglés
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
19:00
JON KAY / CRISTINA ADÁN
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Castellano Inglés
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
20:00
JON KAY / CRISTINA ADÁN
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
22:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
04/10/2017 - 20/12/2017
Dimecres Miércoles Wednesday
19:00
RUTH BARTOLOMÉ / ENRIC UDAONDO
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
21:00
RUTH BARTOLOMÉ / BERNAT GUIXER
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
18:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Castellano Inglés
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
22:00
JON KAY / CRISTINA ADÁN
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
04/10/2017 - 20/12/2017
Dimecres Miércoles Wednesday
21:00
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Castellano Inglés
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
20:00
JON KAY / CRISTINA ADÁN
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
04/10/2017 - 20/12/2017
Dimecres Miércoles Wednesday
19:00
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
19:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
20:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Castellano Inglés
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
21:00
JON KAY / CRISTINA ADÁN
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
20:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
22:00
RUTH BARTOLOMÉ / BERNAT GUIXER
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
20:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / NÚRIA BONET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
19:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat Avanzado Advanced
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
03/10/2017 - 12/12/2017
Dimarts Martes Tuesday
20:00
IGOR CORTADELLAS / EVA BRET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat Avanzado Advanced
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
20:00
RUTH BARTOLOMÉ / BERNAT GUIXER
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat + Avanzado + Advanced +
Audition
04/10/2017 - 20/12/2017
Dimecres Miércoles Wednesday
21:00
ÀLEX MAS / AINOA PONS
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€