Lindy Hop (Swing)

El Lindy Hop és un estill de ball que va ser popularitzat a Nova York per ballarins afro-americans a la sala de ball coneguda com Savoy Ballroom.
El nom «Lindy Hop» va sorgir al 1927 al Savoy Ballroom durant un concurs de ball. El ball (que incorporava salts i acrobàcies) va adoptar aquest nom degut al famós vol de Charles Lindbergh, que va travessar l'Oceà Atlàntic. Lindy seria el diminutiu de Lindbergh i hop (salt, en anglès), faria referència al "salt" d'una costa a una altra de l'oceà.

El Lindy Hop es va estendre per tots els EUA, però no va ser fins que l'edició de la revista Life el 23 d'agost de 1943 ell declarés com a "ball nacional" que la va catapultar a l'èxit totalment. Amb el temps, el Lindy Hop va evolucionar en una varietat d'estils de swing com West Coast, jive, Boogie Woogie, Balboa, Wendy, etc.

Apuntar-se a un curs de Lindy Hop (Swing)

Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
11/04/2018 - 13/06/2018
Dimecres Miércoles Wednesday
20:00
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
12/04/2018 - 14/06/2018
Dijous Jueves Thursday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
20:00
JULIA HUELGAS / -
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
22:00
ARI RAMÍREZ / -
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
11/04/2018 - 13/06/2018
Dimecres Miércoles Wednesday
21:00
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
13/04/2018 - 15/06/2018
Divendres Viernes Friday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
JULIA HUELGAS / -
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Castellano Inglés
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
20:00
CRISTINA ADÁN / JON KAY
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
11/04/2018 - 13/06/2018
Dimecres Miércoles Wednesday
19:00
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
12/04/2018 - 13/06/2018
Dijous Jueves Thursday
21:00
BERNAT GUIXER / CLARA MARTÍN
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
13/04/2018 - 15/06/2018
Divendres Viernes Friday
18:00
JAUME BATLLÓ / JULIA HUELGAS
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
20:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Castellano Inglés
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
CRISTINA ADÁN / JON KAY
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
20:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Castellano Inglés
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
22:00
CRISTINA ADÁN / JON KAY
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
12/04/2018 - 14/06/2018
Dijous Jueves Thursday
19:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
12/04/2018 - 14/06/2018
Dijous Jueves Thursday
22:00
BERNAT GUIXER / CLARA MARTÍN
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / NÚRIA BONET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
13/04/2018 - 15/06/2018
Divendres Viernes Friday
19:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat Avanzado Advanced
Complet Completo Full'
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
20:00
IGOR CORTADELLAS / EVA BRET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat Avanzado Advanced
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
12/04/2018 - 14/03/2018
Dijous Jueves Thursday
20:00
BERNAT GUIXER / HELENA FERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€