SwingCats Team

  • Slider perfil

ARI RAMÍREZ

SU HISTORIA
Cursos Impartits
Hipopresivos
Nivell Obert Nivel Abierto Open Level
Complet Completo Full'
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
10:30
ARI RAMÍREZ / -
10 Classes 60' 10 Clases 60' 75€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
10/04/2018 - 19/06/2018
Dimarts Martes Tuesday
20:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
20:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
22:00
ARI RAMÍREZ / -
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
09/04/2018 - 18/06/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop Steal Dance
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
25/06/2018 - 25/06/2018
Dilluns Lunes Monday
20:30
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
1 Classes 90' 1 Clases 90' 18€
Lindy Hop Bi-Role
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
29/06/2018 - 29/06/2018
Divendres Viernes Friday
20:30
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
1 Classes 90' 1 Clases 90' 18€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
11:30
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Intermedi + Intermedio + Intermediate +
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Intermedi + Intermedio + Intermediate +
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Intermedi + Intermedio + Intermediate +
Obert Abierto Open
02/07/2018 - 06/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
11:30
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Intermedi + Intermedio + Intermediate +
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
17:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Intermedi + Intermedio + Intermediate +
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
19:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€
Lindy Hop (10h)
Intermedi + Intermedio + Intermediate +
Obert Abierto Open
09/07/2018 - 13/07/2018
Dilluns Lunes Monday
21:00
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
5 Classes 120' 5 Clases 120' 98€