SwingCats Team

  • Slider perfil

JAUME BATLLÓ

SU HISTORIA
Ballarí social des de fa més de 20 anys. Va començar amb els balls de saló i el 1999 va volcar-se en els balls de swing. Va pertànyer a la companyia “Barcelona Jazz Cats”, actuant, entre altres, en espectacles professionals a l’Auditori o el Palau de la música.
Actualment dóna classes regulars de Lindy Hop i Blues, entre altres, amb la Maria Terré.
Cursos Impartits
Blues Dance
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
20:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Blues Dance
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Complet Completo Full'
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
20:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
19:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
20:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Obert Abierto Open
05/10/2017 - 21/12/2017
Dijous Jueves Thursday
19:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
06/10/2017 - 22/12/2017
Divendres Viernes Friday
18:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Complet Completo Full'
02/10/2017 - 11/12/2017
Dilluns Lunes Monday
21:00
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€