Lindy Hop (Swing)

El Lindy Hop és un estill de ball que va ser popularitzat a Nova York per ballarins afro-americans a la sala de ball coneguda com Savoy Ballroom.
El nom «Lindy Hop» va sorgir al 1927 al Savoy Ballroom durant un concurs de ball. El ball (que incorporava salts i acrobàcies) va adoptar aquest nom degut al famós vol de Charles Lindbergh, que va travessar l’Oceà Atlàntic. Lindy seria el diminutiu de Lindbergh i hop (salt, en anglès), faria referència al “salt” d’una costa a una altra de l’oceà.

El Lindy Hop es va estendre per tots els EUA, però no va ser fins que l’edició de la revista Life el 23 d’agost de 1943 ell declarés com a “ball nacional” que la va catapultar a l’èxit totalment. Amb el temps, el Lindy Hop va evolucionar en una varietat d’estils de swing com West Coast, jive, Boogie Woogie, Balboa, Wendy, etc.

 

 

Apuntar-se a un curs de Lindy Hop (Swing)

Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
14/01/2019 - 18/03/2019
Dilluns Lunes Monday
18:50
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Complet Completo Full'
16/01/2019 - 20/03/2019
Dimecres Miércoles Wednesday
19:50
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
17/01/2019 - 21/03/2019
Dijous Jueves Thursday
20:50
JAUME BATLLÓ / JULIA HUELGAS
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 1 Básico 1 Basic 1
Obert Abierto Open
18/01/2019 - 22/03/2019
Divendres Viernes Friday
20:50
RUTH BARTOLOMÉ / BERNAT GUIXER
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
14/01/2019 - 18/03/2019
Dilluns Lunes Monday
19:50
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
15/01/2019 - 19/03/2019
Dimarts Martes Tuesday
20:50
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
16/01/2019 - 20/03/2019
Dimecres Miércoles Wednesday
18:50
AITOR LENIZ / MERCE AMELL
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
17/01/2019 - 21/03/2019
Dijous Jueves Thursday
19:50
JAUME BATLLÓ / JULIA HUELGAS
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Obert Abierto Open
17/01/2019 - 21/03/2019
Dijous Jueves Thursday
22:00
DANIEL MORILLO / PETRA HORVAT
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 2 Bàsico 2 Basic 2
Complet Completo Full'
18/01/2019 - 22/03/2019
Divendres Viernes Friday
19:50
RUTH BARTOLOMÉ / BERNAT GUIXER
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Bàsic 3 Básico 3 Basic 3
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
14/01/2019 - 18/03/2019
Dilluns Lunes Monday
18:50
DANIEL MORILLO / PETRA HORVAT
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
14/01/2019 - 18/03/2019
Dilluns Lunes Monday
20:50
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
16/01/2019 - 20/03/2019
Dimecres Miércoles Wednesday
20:50
RUTH BARTOLOMÉ / EDUARD TORRAS
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Intermedi Intermedio Intermediate
Obert Abierto Open
17/01/2019 - 21/03/2019
Dijous Jueves Thursday
20:50
RUTH BARTOLOMÉ / -
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
14/01/2019 - 18/03/2019
Dilluns Lunes Monday
19:50
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
14/01/2019 - 18/03/2019
Dilluns Lunes Monday
20:50
JAUME BATLLÓ / MARIA TERRÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
15/01/2019 - 19/03/2019
Dimarts Martes Tuesday
19:50
AITOR LENIZ / ARI RAMÍREZ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Obert Abierto Open
17/01/2019 - 21/03/2019
Dijous Jueves Thursday
18:50
JAUME BATLLÓ / JULIA HUELGAS
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Inter-Ava Inter-Ava Inter-Adv
Complet Followers Completo Followers Full Followers'
17/01/2019 - 21/03/2019
Dijous Jueves Thursday
22:00
RUTH BARTOLOMÉ / -
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat Avanzado Advanced
Complet Completo Full'
14/01/2019 - 18/03/2019
Dilluns Lunes Monday
19:50
ÀLEX MAS / NÚRIA BONET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat Avanzado Advanced
Complet Leaders Completo Leaders Full Leaders'
15/01/2019 - 19/03/2019
Dimarts Martes Tuesday
20:50
IGOR CORTADELLAS / EVA BRET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat Avanzado Advanced
Obert Abierto Open
18/01/2019 - 22/03/2019
Divendres Viernes Friday
18:50
BERNAT GUIXER / RUTH BARTOLOMÉ
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat + Avanzado + Advanced +
Audition
15/01/2019 - 19/03/2019
Dimarts Martes Tuesday
19:50
IGOR CORTADELLAS / EVA BRET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€