Normes per venir a ballar a Swingcats!

MESURES DE PROTECCIÓ BÀSIQUES CONTRA EL CORONAVIRUS

 

♦ HIGIENE DE LES MANS:

Fes ús del gel desinfectant que trobaràs abans d’entrar a  la classe.

♦ HIGIENE RESPIRATÒRIA:

És obligatori l’ús de la mascareta en els balls en parella, en els individuals es podrà retirar sempre i quan es mantingui la distancia de seguretat que hi haurà marcada al terra de l’aula.

♦ NO ES FARAN ROTACIONS DE PARELLA DINS DE LA CLASSE:

En els estils de ball en parella no es faran canvis de parella.

♦ PUNTUALITAT:

És important arribar a l’hora, ni abans ni després, i respectar les entrades i sortides.

♦SEGURETAT:

Desinfectem els espais entre classe i classe.

♦ PRECAUCIÓ:

Ventilem els espais de forma regular.

♦ EVITA VENIR SI ET TROBES MALAMENT:

Si tens símptomes com tos, febre, malestar general o dificultat respiratòria, sol·licita atenció mèdica.

♦ AFORAMENT LIMITAT

Hem reduït el nombre d’alumnes per classe.

♦ RECUPERACIONS BALLS INDIVIDUALS:

Només seran possibles si s’avisa a secretaria amb prou temps com per poder verificar l’aforament de la classe.

♦ RECUPERACIONS BALLS EN PARELLA:

Només es podran fer si es va acompanyat de la parella, la qual pot ser la pròpia o qualsevol alumne de SwingCats que tingui el nivell. L’escola no buscarà “taxis”. És necessari avisar a secretaria amb prou temps com per confirmar que hi ha aforament a l’horari on es vol anar a recuperar (sempre i quan hi hagin alternatives), sinó es donarà la classe per perduda.

♦ ABSÈNCIES L´ÚLTIMA HORA EN ELS BALLS EN PARELLA:

Recorda que has d’assistir a les classes amb parella, així que t’hauries d’assegurar que tots dos us presenteu a l’hora d’inici per poder accedir-hi. En cas de que la teva parella no pugui assistir, coordineu-vos amb secretaria per poder recuperar-la en un altre horari (sempre i quan hi hagin alternatives), sinó es donarà la classe per perduda.

♦ PARELLES ASSIGNADES:

Al no haver canvis de parella l’escola recomana que un cop s’assigni la teva parella us poseu en contacte i us conegueu, ja que estareu compartint les classes al llarg del trimestre.

♦ EN CAS D’HAVER UN CAS POSSITIU: QUARENTENA

En cas d’haver un cas positiu el qual ha realitzat l’activitat en els 2 dies previs a la presentació dels símptomes haurà de comunicar-ho a l’escola de forma immediata per posar en quarantena de 10-14 dies a tot el grup de la classe, inclosos els professors.

Les classes no realitzades sota la quarantena es recuperaran en els horaris que l’escola ofereixi com a disponibles, podent variar en dia i hora del curs regular.

♦ EN CAS D’HAVER UN CAS POSITIU FORA DEL GRUP:

En cas d’haver un cas positiu que ha presentat els símptomes passat més de 3 dies des de l’activitat:

  • Professors:

1- Si el professor és un positiu confirmat i li han donat baixa per IT (incapacitat temporal) -> buscar substitut o aplaçar el curs fins que rebem l’alta o passar el taller a modalitat telemàtica (si és possible)

2- Si el professor és un contacte directe i està en aïllament preventiu -> buscar substitut o aplaçar el curs fins que rebem l’alta o passar el taller a modalitat telemàtica (si és possible)

  • Usuaris:

1- Si algun usuari dona positiu, no podrà assistir al curs

2- Si l’usuari és un contacte directe, tampoc podrà assistir al curs

MOLT IMPORTANT: si teniu símptomes, no ho comuniqueu pels grups de WhatsApp de classe. Si us plau, ens trobem en una situació complicada i és important no generar alarmisme. Nosaltres ens encarregarem de fer la comunicació oficial als/les alumnes.

 

♦ EN CAS DE CONFINAMENT:

  • Confinament parcial (no podem fer les activitat presencials, però ens podem desplaçar a treballar):

Els cursos que sigui possible passaran a format online. Els/les professors/es vindran al centre a fer les classes il’escola s’encarregarà de la comunicació amb els alumnes i de tots els requeriments tècnics per fer les classes online.

  • Confinament total (només se pot sortir de casa per anar als llocs de treball que és es considerin essencials) :

Els cursos que sigui possible fer-los en format online, es faran tele-treballant.

 

Tornar a la home