s’ha de tenir el nivell mínim de cada intensiu
se ha de tener el nivel mínimo de cada intensivo
mandatory to have the minimum level of each intensive

Volver a la home