SwingCats Team

  • Slider perfil

ÀLEX MAS

SU HISTORIA
Cursos Impartidos
Lindy Trainning
Avançat
+ Avanzado +
Advanced +
Complet Completo Full'
02/04/2019 - 18/06/2019
Dimarts Martes Tuesday
19:50
ÀLEX MAS / NÚRIA BONET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Trainning
Avançat
+ Avanzado +
Advanced +
Complet Completo Full'
25/03/2019 - 17/06/2019
Dilluns Lunes Monday
20:50
ÀLEX MAS / NÚRIA BONET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Lindy Hop (Swing)
Avançat
Avanzado
Advanced
Complet Completo Full'
01/04/2019 - 17/06/2019
Dilluns Lunes Monday
19:50
ÀLEX MAS / NÚRIA BONET
10 Classes 60' 10 Clases 60' 98€
Fast Lindy + California Routine
Intermedi
Intermedio
Intermediate
Obert Abierto Open
28/06/2019 - 28/06/2019
Divendres Viernes Friday
18:30
NÚRIA BONET / ÀLEX MAS
1 Classes 180' 1 Clases 180' 35€